top of page

טיפים שימושיים

 • בחירת אדריכל
  מומלץ להיפגש עם לקוחות ששכרו את שרותי האדריכל וזאת על מנת להתרשם מאיכות הקשר וההתנהלות ההדדית מולו במהלך התכנון וחשוב לא פחות – במהלך הביצוע. הבילוי המשותף עם האדריכל אורך חודשים רבים ולכן חשוב שההתנהלות המשותפת תהיה נעימה , על בסיס יחסי אמון מלאים ובטחון במיומנותו ובדאגתו ללקוחות. בחירה נבונה של אדריכל תבטיח חוויה חיובית ותוצאות מיטביות. אדריכל מנוסה ישכיל לתת דגש על תכנון פונקציונלי המנצל את שטח הבניה בצורה מירבית , מבלי להתפשר על ההעדפות העיצוביות של הלקוחות. מומלץ שמקום מושבו של האדריכל יהיה קרוב לאתר הבניה, כדי לאפשר לו לבקר לעיתים קרובות במהלך הביצוע. נוכחות האדריכל באתר תורמת לאיכות הביצוע ולהקפדה על פרטים תכנוניים מהותיים.
 • מועד יצירת קשר עם האדריכל
  בניגוד לנוהג המקובל, מומלץ ליצור קשר עם האדריכל כבר בשלב המוקדם של בחירת המגרש לבניה. לבחירה נכונה ומושכלת של המגרש יש חשיבות מכרעת בהצלחת התכנון. האדריכל בודק את המגבלות הפיזיות והתכנוניות, את התכניות שבתוקף ואת התכניות העתידיות המתיחסות לסביבת המגרש, העשויות להשפיע על איכות החיים בבית וערך הנכס.
 • בניית תקציב בניה
  על האדריכל לערוך תקציב בניה משוער, על מנת שהלקוחות יקבלו תמונה מציאותית של העלויות הצפויות, כדי לבנות סדר עדיפויות של היקף שטחי הבניה ובחירת חומרי הבניה והגמר. הכנה מוקדמת של תקציב בניה ריאלי, תמנע מצב של עמידה בפני "שוקת שבורה" בדמות חוסר תקציבי/מימוני במהלך הביצוע.
 • עיצוב פנים
  במידה ויש כוונה לשילוב מעצב/ת פנים בתכנון, מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל האפשר, מאחר ותיתכנה השלכות על מיקום חלונות ומימדי חללים, שיש להתחשב בהם במסגרת הבקשה להיתר הבניה והתכנון האדריכלי וההנדסי המפורט.
 • ניהול צוות יועצים ותיאום מערכות מלא
  תכנון מערכי משרדים חייב לכלול ניהול צוות היועצים על ידי האדריכל ותיאום מערכות מלא באחריותו הבלעדית.
bottom of page